Standardy domu nextHouse v provedení na klíč
1. Obvodové stěny
A) Difuzně uzavřený konstrukce nextpan DUS Součinitel prostupu tepla: 0,13 W/m2K
Složení stěn zevnitř ven:
Celoplošná stěrka Q3 včetně koutových pásek ultraflex
Vytmelené sádrovláknité desky RIGIPSTABIL Activ air 15 mm
Instalační předstěna 50mm
Izolační fólie 0,2 mm
Masivní konstrukční dřevo 60 x 120
Minerální izolace 120 mm
Sádrovláknité desky RIGIPSTABIL 15 mm
Polystyren 200 mm
Lepící a stěrkovací tmel
Perlinka
Akrylátová omítka (bezpříplatková barva)

B) Difuzně Otevřená konstrukce nextpan DOS Součinitel prostupu tepla: 0,17 W/m2K
Složení stěn zevnitř ven:
Celoplošná stěrka Q3 včetně koutových pásek ultraflex
Vytmelené sádrovláknité desky RIGIPSTABIL Activ Air 15 mm
Instalační předstěna 50mm
Parobrzda
Masivní konstrukční dřevo 60 x 120
Minerální izolace 120 mm
Sádrovláknité desky RIGIPSTABIL 15 mm
Tepelná izolace minerální vata 120 mm
Lepící a stěrkovací tmel
Perlinka
Silikatová omítka (bezpříplatková barva)
2. Vnitřní stěny
Složení stěn:
Celoplošná stěrka Q3 včetně koutových pásek ultraflex
Vytmelené sádrovláknité desky RIGIPSTABIL Activ Air 15 mm
Dřevěná konstrukce z dřeva, 60 x 120
Minerální izolace 120 mm
Vytmelené sádrovláknité desky RIGIPSTABIL Activ Air 15 mm
Celoplošná stěrka Q3 včetně koutových pásek ultraflex
3. Spoje stěnových panelů
Všechny stěny jsou vzájemně spojeny speciálními šrouby, které zajišťují dokonalou stabilitu stěn a jejich vzájemnou polohu.
Parotěsná folie je utěsněna těsnícím tmelem.
Koutové spoje jsou opatřeny koutovou páskou ultraflex.
4. Kotvení ke spodní stavbě a izolace proti vlhkosti
Všechny stěny jsou ke spodní stavbě pevně a neoddělitelně kotveny s odpovídajícími kotvícími prostředky, parotěsná zábrana je utěsněna
pomocí těsnícího tmelu.
Obvodové stěny v přízemí jsou v místě styku se spodní stavbou utěsněny pomocí butylenového tmelu.
5. Stropní konstrukce
Složení stropní konstrukce shora dolů pro rodinné domy bungalov bez využitelného podkroví:
Skladba stropu (bungalov):
Nosné trámy střešní konstrukce
Minerální izolace 380 mm
Parozábrana
Rošt pro uchycení podhledu
Vytmelené SDK desky

Stropní konstrukce shora dolů pro patrový dům:
podlahová krytina s příslušným podkladem
2x deska rigistabil tl 15mm
20mm kročejová izolace
deska durelis
nosné trámy stropní konstrukce 60x220
tep. izolace 100mm
zavěšený SDK podhled
vytmelené SDK desky
6. Střešní konstrukce
Střešní konstrukce valbového tvaru je provedena jako vaznicová soustava se sklonem střešních rovin max. 30°.
Složení střešního pláště shora dolů (platí pouze pro rodinné domy bungalov bez využitelného podkroví):
Střešní krytina betonová taška standard (bezpříplatková barva)
Dřevěné latě impregnované 60 / 40 mm
Dřevěné kontralatě impregnované 60/40 mm
Difúzní fólie
Střešní vazníky z konstrukčního řeziva dle statického návrhu
Za příplatek může být střešní krytina dodána v jiném materiálovém nebo barevném provedení nebo s jinou povrchovou úpravou.

plochá a pultová střecha shora dolů:
střešní folie tl.1,5mm
geotextilie
OSB desky
střešní konstrukce dle statického výpočtu
Vložená tepelná izolace tl.380mm
parotěsná fólíe
zavěšený podhled SDK
vytmelené SDK desky

sedlová střecha, zabudované podkroví shora dolů:
Střešní krytina betonová taška standard
dřevěné latě impregnované 60/40mm
dřevěné kontralatě impregnované 60/40mm
Difúzní fólie
Krov z konstrukčního řeziva dle statického výpočtu
Vložená tepelná izolace tl. 200mm mezi krokvemi
konstrukce podhledu s vloženou izolací tl. 180mm
parotěsná folie
vytmelené SDK desky

Zatížení sněhem je standardně uvažováno do 1,0 kN/m2
(tento předpoklad odpovídá „sněhové oblasti č. II.“ při
nadmořské výšce do cca 500 m n.m.).
Případné nutné technické úpravy provedení střešní konstrukce na základě statického výpočtu pro vyšší zatížení sněhem budou
zohledněny zhotovitelem proti cenovému navýšení.
7. Odvodnění střechy
Okapové žlaby a svislé svody jsou provedeny z pozinkovaného plechu opatřen nátěrem.
Svislé svody jsou vedeny k horní úrovni spodní stavby.
Na přání za příplatek může být odvodnění střechy provedeno v jiném materiálu (např. mědi, titanzinku, apod.).
8. Okna a terasové dveře
Všechna okna a terasové dveře s plastovými rámy 6-ti komorový profil v bílé barvě, značkové kování pro otvíravý a sklopný způsob otevírání.
Vnější parapety – provedení pozinkovaný s povrchovou úpravou. Vnitřní parapety plastové bílé
Za příplatek mohou být okna a balkónové-terasové dveře provedeny v rámu plastovém s barevnou povrchovou fólií vnější i vnitřní část rámu
nebo mohou být provedeny jako dřevěné z EURO lamel (v různém materiálovém provedení).
Za příplatek mohou být okna a terasové dveře doplněny meziskelními případně mřížkami v různém materiálovém a barevném provedení.
Vnitřní parapety v bílé barvě.
Za příplatek je možno nainstalovat předokenní žaluzie.
9. Zasklení oken a terasových dveří
Všechna okna a terasové dveře jsou zaskleny tepelně izolačními trojskly U = 0,6 W/m2

10. Hlavní vstupní dveře a vnitřní dveře
Vstupní dveře plastové s plnou profilovanou plastovou výplní, s bezpečnostním tříbodovým kováním a klikou se štítkem zámku v hliníkovém
provedení. Ud = 1,1 W/(m2.K)
Za příplatek mohou být hlavní vstupní dveře provedeny v různém tvarovém, materiálovém a bezpečnostním provedení.
Foliované vnitřní dveře plné s obložkovými zárubněmi a obvodovým těsněním, včetně kompletního kování.
11. Schodiště (platí pro domy s využitím podkrovím)
Dřevěné schodiště. Schodišťové rameno s bukovými stupnicemi (bez podstupnic), se smrkovými schodnicemi a smrkovým zábradlím
(nebo madlem) , tvarově řešeno dle základního typového projektu.
Za příplatek může být schodiště provedeno v různém tvarovém a materiálovém provedení.
12. Podlahy v případě desky standard
Hlavní betonová konstrukce podlahy má odpovídající tepelnou izolaci.
160mm polystyrenové podlahové desky
Folie na bázi odrazivosti
Betonová podlaha
10mm podlahová krytina (plovoucí podlaha 300,-Kč/m2, resp. keramická podlaha 300,-/m2 podle druhu a účelnosti místnosti)
13. Maliřské a natěračské práce
Venkovní dřevěné části jsou ošetřeny odolným venkovním nátěrem (bezpříplatkovým)
Všechny stěny a stropy jsou vymalovány na bílo.

14. Zdravotechnika a keramické obklady
Kompletní rozvody teplé a studené vody, kanalizace napojené na uzavírací a vypouštěcí armatury v rozsahu od dolní hrany spodní stavby,
vývody jsou do technické místnosti. Rozvod zahrnuje koupelnu a kuchyň, vyvedení do podkroví je za příplatek. Veškeré rozvody jsou
provedeny v plastovém systému s odpovídající tepelnou izolací. Cena nezahrnuje napojení na vodovodní a kanalizační systém.
Vybavení koupelny:
Keramická dlažba vel. 330x330x7 mm cena 300,-Kč/m2
Keramické obklady max.vel. 330x330x7mm 300,-Kč/m2 do výšky 2m
Bílá plastová vana 170cm dlouhá do 3000,-Kč (dle technických možností) páková směšovací baterie chromová do 600,-Kč.
Sprchový kout 80x80 s plastovou vaničkou do 3500,-Kč, zástěny plastové s posuvnými dveřmi,
nástěnná páková směšovací baterie chromová do 1500,-Kč
Porcelánové umyvadlo cca. 55cm široké v bílé barvě do 550,-Kč, páková směšovací baterie chromová do 550,-Kč.
Vývod pro pračku.
Vybavení WC:
Keramická dlažba 300,-Kč/m2
Keramické obklady 300,-Kč/m2 do výšky 1,6m kolem umyvadla
Porcelánový stojatý WC-klozet kombi do 1600,-Kč
Porcelánové umyvadlo cca. 35cm široké v bílé barvě do 1600,-Kč, páková směšovací baterie chromová do 550,-Kč.
Rohové a ukončovací lišty PVC
Ceny jsou uvedeny s DPH
15. Elektroinstalace a hromosvod
Kompletní rozvody elektroinstalace v rozsahu od horní
hrany spodní stavby, elektrorozvaděč vč. pojistek max. 36 modulů.
Vstup venku:
1ks vývod pro světlo,1ks vypínač
Chodba:
1ks vývod pro světlo,2ks vypínač, 2ks zásuvek
Schodiště:
1ks vývod pro světlo,2ks vypínač, 2ks zásuvek
WC:
1ks vývod pro světlo,1ks vypínač, 1ks zásuvek
Obytné místnosti: 1ks vývod pro světlo,1ks vypínač, 2ks zásuvek
Kuchyň:
1ks vývod pro světlo,1ks vypínač, 2ks zásuvek, 2ks zásuvek nad pracovní deskou, 1ks zásuvky pro digestoř
Koupelna:
2Ks vývodu pro světlo (strop a nad umyvadlem),1ks vypínač, 2ks zásuvek
Hromosvod dle projektu elektro . Vypinače a zásuvky v ceně 200kč/ks
16. Vytápění
Kompletní rozvody ústředního podlahového vytápění v přízemí v případě patrového domu 1.np rozvod do topných těles, rozvody jsou
provedeny v plastovém systému a svedeny do technické místnosti.
- Základní vytápění pomoci elektrického kotle nebo kondenzačního plynového kotle
- Příprava TUV je zajišťována pomoci el. vyhřívaného zásobníku 120l
Za příplatek mohou být dodány různé druhy a provedení systému vytápění upraveny (např. podlahový systém vytápění v patře,
systém tepelného čerpadla, systém solárních kolektorů, systém rekuperace vzduchu, systém topných folií apod.).
Za příplatek je možno nainstalovat v rodinném domě samostatné komínové těleso (např. pro následné vybudování krbu)
včetně veškerých souvisejících náležitostí (např. úprava hlavice komínového tělesa proti povětrnostním vlivům, příslušná úprava střechy pro
umožnění přístupu k provádění čištění komínového průduchu, příslušná revize komínového tělesa apod.).

17. Spodní stavba na pozemku do sklonu 2%
Vzhledem k tomu, že každé místo stavby má zcela jiné vlastnosti a parametry, které je nutné zohlednit při návrhu spodní stavby
(různá svažitost místa stavby, různá únosnost a složení podloží v místě stavby, různá úroveň výskytu radonu či spodní vody apod.)
Cena spodní stavby se může navýšit z důvodů výše uvedených.
A) Základová deska standard:
Základové betonové pasy
Zemnící pásek
Vnitřní Rozvody vody a kanalizace
Zhutněný štěrkopísek
Betonová mazanina + 2 x kari síť 150mm
Zateplení soklu extrudovaný polystyren 50mm
Hydroizolace pod konstrukcí
za příplatek varianta:
B) Za příplatek - Pasiv deska
Zateplené základové betonové pasy
Zemnící pásek
Vnitřní Rozvody vody a kanalizace
Vzduchová mezera
Stropní nosníky a EPS vložky tl. 250mm
Železobeton, výztuž kari sítě
Zateplení soklu extrudovaný polystyren 50mm

18. Stavební dokumentace
V celkové ceně díla jsou zahrnuty 3 paré projektové dokumentace v rozsahu vrchní a spodní stavby rodinného domu.
Za příplatek kompletní projektové práce vč. vyřízení stavebního povolení.