KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Naše certifikované panely nextPan mohou být difúzně uzavřené skladby .DUS za použití parozábrany a vnější tepelné Izolace z polystyrénu a difúzně otevřené skladby .DOS za použití parobrzdy a vnější tepelné izolace z minerální vaty.

Součástí panelu je instalační předstěna, ve které jsou umístěny chráničky pro protažení elektrické kabeláže a vyvrtány otvory pro budoucí zásuvky a vypínače, tím nemůže dojít k porušení parozábrany popř. parobrzdy.

 

Difúzně uzavřená konstrukce .DUS

Základními prvky difúzně uzavřené skladby je parozábrana, která zabraňuje pronikání interiérové vlhkosti do konstrukce a dále pak vnější tepelná izolace EPS tl. 200mm. Toto řešení bezpečně zamezuje kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Součinitel prostupu tepla: 0,13 W/m2K

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE.DOS

Základními prvky difúzně otevřené skladby je parobrzda, která zabraňuje pronikání interiérové vlhkosti do konstrukce a dále pak vnější tepelná izolace minerální vatou tl. 120mm. Toto řešení bezpečně zamezuje kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Součinitel prostupu tepla: 0,17 W/m2K

 

 

 

Certifikováno Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, č. 2554/222/§5a/2014-2.